Kinderdagverblijf Helmond

 

De definitie van kinderopvang zoals die door psychologen wordt gehanteerd, luidt: onder kinderopvang wordt verstaan de verzorging van het kind bij afwezigheid van de andere ouder of van een surrogaat. Kinderopvang wordt geconcipieerd zodra het kind in de Amerikaanse samenleving wordt opgenomen. Het is absurd te beweren dat een kind vroeger nooit zorg heeft gehad, tenzij “iemand” voor hem heeft gezorgd. Kinderopvang heeft in de Verenigde Staten de laatste kwart eeuw grote veranderingen ondergaan. Honderd jaar geleden bestond de kinderopvang uit een paar gezinsvervangende tehuizen; vandaag de dag zijn er meer dan twintig miljoen kinderopvangcentra.

Kinderopvang kan worden uitbesteed of particulier worden aangeboden. De meest voorkomende soorten personeel in kinderopvangcentra zijn de kindermeisjes of crèchemeisjes. Kinderverzorgsters zijn overwegend vrouwelijk, meestal jonger en soms ouder.

Nannies zijn goed opgeleid voor kinderverzorging; de meeste hebben een academische graad van vier jaar nodig en zijn hoog opgeleide verzorgers voor baby’s, peuters en kleuters. Ze zijn in dienst vanaf het moment dat ze in het centrum beginnen te werken tot ze het kind aan het eind van de dag afzetten.

Bij de opvang van zuigelingen of peuters wordt de voorkeur gegeven aan gastouderopvang. Het gaat om opvang van de zorgontvanger op de plaats van het kinderdagverblijf. Sommige gastverzorgers zijn familieleden van de zorgontvanger. Het kan gebeuren dat het familielid te weinig tijd heeft om voor de zuigeling of peuter te zorgen. In een dergelijk geval kan het familielid anderen inhuren die hiervoor een vergunning hebben of opgeleid zijn, zoals geschoolde babysitters.

Zorgverleners die door de zorgontvanger worden ingehuurd, zijn vaak niet verwant met de zorgontvanger of de personen voor wie de zorg bestemd is. Zij kunnen bijvoorbeeld de baby of peuter verzorgen in het huis van de vader (gepensioneerde peuters waren graag thuis bij zijn familie). Gasten zijn voornamelijk vrouwelijke familieleden, buren, vrienden of collega’s.

Daarnaast zijn er kinderopvangcentra, voorzieningen voor vroegtijdige kinderopvang of kleuterschool, dagverzorgingscentra of gespecialiseerde zorgafdelingen voor kinderen. Goed gereglementeerde kinderopvangfaciliteiten bieden een breder spectrum van kinderopvangdiensten aan. Ze zijn opgezet met het oog op de komst van kleuters (2 tot 5 jaar oud). Verandering van opvanger of verwijdering van opvanger is de meest voorkomende reden voor afwezigheid van ouders.

Volgens de United States Code for Regulations for Responsible Childhood Education moeten de volgende factoren worden gecontroleerd wanneer een centrum of programma een vergunning krijgt.

1. Het centrum moet een vergunning hebben.

2. Het centrum moet voor elk kind een actueel, geldig en voortdurend bijgewerkt leerplan hebben.

3. Het centrum moet beschikken over kinderopvangpersoneel dat voldoet aan de eisen van de vergunning.

4. Het centrum moet voldoende ruimte hebben, en de faciliteit moet de juiste vergunning hebben.

5. Het centrum moet voor elk kind geschikte en opmerkelijke materialen en benodigdheden hebben.

6. Het centrum moet regelmatig opleidingssessies voor het personeel organiseren.

7. Het centrum moet personeel in huis hebben dat is ontwikkeld om de kinderen naar leeftijd en vakken goed te verzorgen en de kinderen te helpen groeien en ontwikkelen in een dynamische en veilige omgeving.

8. Het centrum moet een bevredigende staat van dienst hebben van kinderen die een eerste vergunning hebben gekregen.

Voor elke voorwaardelijke vergunning wordt in totaal zes en een halve week uitgetrokken. Ouders zijn verplicht een centrum te bezoeken en moeten ten minste drie dagen blijven. Kinderdagverblijven moeten een geschiedenis van minimaal drie jaar hebben.

Kinderopvang

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *