Kindercoach Roosendaal

 

Door het gebruik van dergelijke therapieën worden strategieën afgestemd op de behoeften van het kind en het gezin. Wat moet worden vermeden zijn gedragingen die het kind in gevaar brengen, zoals roken en drugsverslaving.

Wat is de rol van de kindercoach?

De Kindercoach zal op kantoor zijn; telefoon, e-mail, facsimile, telefoon of telefoon overdag; wekelijks taken wegwerken naar gelang van het gevoel, aanwijzingen en constructief rollenspel tijdens etenstijd; onthoudt de naam van het kind en waar het is; deelt zijn gevoelens en zijn angsten; wordt vaak uitgenodigd om te helpen met huiswerk. Er kunnen zich situaties voordoen waarin de Kindercoach met het kind meegaat naar zijn activiteiten. De Kindercoach speelt ook een belangrijke rol in:

advisering en hulp bij de uitvoering van het leerplan;

bij te dragen tot de vorming en vorming van vriendschappen;

helpen met creatieve en technische taken in de school;

bij te dragen tot de vorming van peergroups en tot de schoolomgeving;

het vormen en handhaven van adequaat toezicht op groepen tijdens activiteiten.

Wat doet een kindercoach?

De Kindercoach is een aanmoediger en helpt de ouder en kinderen zich aan te passen aan veranderingen en elke uitdaging aan te gaan die voor het kind realistisch is. Deze vaardigheid bouwt en onderhoudt de relatie tussen de kinderen en de ouders. De Kindercoach werkt samen met de directeur en de leerkrachten om de tekortkomingen in het programma te corrigeren en om meer geaard en realistisch gedrag voor het kind te creëren;

vernieuwende en creatieve onderwijs- en leermiddelen te creëren, kritisch denken te bevorderen en ervoor te zorgen dat de leerling de door het programma aangeboden taken en activiteiten begrijpt en er plezier aan beleeft;

om ervoor te zorgen dat het kind voldoende zelfrespect en zelfbeheersing heeft;

om het kind te helpen materialen te organiseren en te gebruiken, huiswerk te maken, problemen op te lossen en te werken aan spelletjes, interpersoonlijke relaties te verbeteren en het leerproces te bevorderen. De kindercoach zal de kinderen ook helpen te oefenen met luisteren en aandacht te schenken aan elke taak, de juiste vragen te stellen en de juiste vriendschappen te onderhouden.

Zodra de plannen zijn vastgesteld, gaan de kinderen zich bezighouden met de activiteiten die deel uitmaken van het plan. Bij een succesvolle afronding van deardedicatie, zijn het kind en de ouders blij en tevreden. Op basis van de uitkomsten van de beoordelingen meet de Kindercoach het succes van het programma. Op basis van deze evaluaties ontwerpt en implementeert de Kindercoach een plan om het programma te verbeteren.

Alvorens te implementeren, maakt de Kindercoach een grondig interview en evalueert de persoonlijkheid en de behoeften van het kind. Hij versterkt de band tussen het kind en de ouders;

treedt op als de advocaat van het kind;

het kind in staat stelt zelfstandig beslissingen te nemen;

kan respijtzorg verlenen, indien nodig.

In het leiden van de kinderen en het delen van de ervaring van de kindertijd, streeft de Kindercoach ernaar: uw kind een veilige en verrijkende omgeving te bieden;

ervoor zorgen dat de kinderen oefenen in luisteren en probleemoplossend vermogen, en dat ze zelfrespect en zelfbeheersing hebben;

alle niveaus van de samenleving omvatten;

moedig je kind aan zijn rol in het leven te omarmen en uit te breiden.

Lees meer:

online voedingscoach

afvallen roosendaal

Kindercoach

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *